(Tiếng Việt) Đặt Phòng

联系

GREEN LIGHTHOUSE HOTEL NHA TRANG
Add: 17/15 Nguyen Thi Minh Khai, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa
Tel: (+84) 58 3 55 2222
Email: sm@greenlighthouse.vn / Sales@greenlighthouse.vn
Website: www.greenlighthouse.vn
  • Tên:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Thời gian lưu trú: